Denetim Hizmetleri


Müşterilerimizin yönetim için ihtiyaç hissettikleri her türlü iç denetim ihtiyaçları Müşavirliğimizce karşılanabilmektedir. Yönetime sunulan mali tabloların denetimi, iç denetim sisteminin kurulması, her türlü muhasebe işlemlerinin kontrolü bu kapsamda ele alınmaktadır. 

Gerek Sermaye Piyasası Kurumu gerekse Kamu Gözetim Kurumu kapsamında bağımsız denetim hizmetlerimiz ortağı bulunduğumuz Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. bünyesinde yürütülmektedir.