Muhasebe Organizasyonu Hizmetleri


Muhasebe verilerinin öncelikle işletme yönetimine hizmet edecek şekilde organize edilmesinin bir gereklilik olduğu düşünülmektedir. Verilerin vergi muhasebesi için farklı, yönetim muhasebesi için farklı anlayışla ele alınmasının işletmelerde karışıklıklara neden olduğu ve kurumsal kimlik ve ortam oluşturmanın önündeki en büyük engellerden biri olduğu tecrübelerle sabittir. İşte bu anlayışla muhasebeye geniş bir açıdan yaklaşılarak organize edilmesi Müşavirliğimizin uzmanlık alanına girmektedir.

Maliyet muhasebesinin organizasyonu da bu konunun ayrılmaz bir parçasıdır. Özellikle planlanan maliyetlerle gerçekleşen maliyetlerin karşılaştırılabildiği bir muhasebe organizasyonunda güçlü bir yönetim silahı elde edilebilmektedir.