Müşavirlik Hizmetleri


Müşavirliğimiz karşılaşılan olayların mali, idari ve hukuki yönlerinin birlikte ele alınması gerektiğinin bilincinde  bir hizmet anlayışına sahiptir. Müşterilerimizin ihtiyaç duyabileceği aşağıdaki hizmetleri  bu bakış açısıyla sunmaktadır:

 • Mali Danışmanlık 
 •  Vergi Planlaması 
 •  Vergi Mevzuatı & Uygulamaları Danışmanlığı 
 •  Vergi Uyuşmazlıkları (Vergi Davaları) 
 •  Vergi Uzlaşmaları 
 •  Maliyet Muhasebesi Danışmalığı
 •  Uluslararası Vergi Danışmanlığı 
 •  İkili Vergi Anlaşmaları Uygulamaları 
 •  Yabancı Sermaye Mevzuatı, Uygulamaları ve Yabancı Sermaye Yatırımları ve Mali Danışmanlığı 
 •  Yabancı Uyruklu Kişilerin/ Şirketlerin Vergi Uygulamaları 
 •  Kuruluş İşlemleri (Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket, Şube, İrtibat Bürosu ve Temsilcilik Kurulması) 
 •  Devir & Birleşmeler, Değerleme, Şirket Tasfiyesi 
 •  Ana Sözleşme Değişiklikleri, Genel Kurul Toplantıları 
 •  Sermaye Piyasası Uygulamaları (Halka Arz Çalışmaları) 
 •  İhracat, İthalat ve Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları 
 •  SSK ve İş Mevzuatı Danışmanlığı 
 •  Teşvik Tedbirleri Danışmanlığı (Mali, Ekonomik, Yatırım & İhracat Teşvikleri) 
 •  Mali Mevzuattaki Değişikliklere İlişkin Güncel Bilgi Aktarımı (SİRKÜLER)

Bu hizmetleri sunarken ana hedefimiz, müşterilerimizin kendi iş akışları sırasında karşılaşacakları sorunları çözüme ulaştıracak en doğru ve sağlıklı bilgiyi mümkün olan en kısa süre içerisinde elde etmelerinin sağlanmasıdır.